Phần chính

Vбlassz! Mèo hay cây thông Noel?


Chúng tôi biết sàn nhà đầy lời khuyên: nấu nó, vì vậy trang trí nó, đóng gói nó! Thư giãn với chúng tôi! Nói với những người khác!

Thú cưng yêu thích của chúng tôi là mèo Simon. Gần như một đứa trẻ hai tuổi!