Khuyến nghị

Bạn có thể mua túi trái cây xanh thân thiện với môi trường ở một trong nhiều


Spar Hungary cung cấp đầy đủ các túi đựng nước ép trái cây đa năng.

Mua túi trái cây xanh thân thiện với môi trường ở một trong nhiều trang (ảnh: iStock)Công ty - ở Gyor, Szeged và Tatabany - đã thử nghiệm một túi lưu trữ rau quả có thể tái sử dụng vào cuối tháng 3, Hàng chục ngàn nông dân được tìm thấy trong thời gian thử nghiệm. Thắc mắc của khách hàng đã vượt quá mong đợi của công ty và kể từ ngày 10 tháng 9, họ đã bận tâm đóng gói điều này trong toàn bộ mạng lưới Hungary của họ. Spar cũng cung cấp một giải pháp thay thế ý thức môi trường mua muốn khuyến khích khách hàng - đọc trong bản tin. Công ty cũng chỉ ra rằng sau mùa hè, khách hàng về nhà, họ có thể đặt trái cây và rau quả không đóng gói sẵn trong bao bì của họ. Trong trọng lượng siêu thị, các áp phích giúp các áp phích.
  • Kính tre có thể gây hại cho sức khỏe của bạn
  • Đó là lý do tại sao tôi chuyển sang giặt thân thiện với môi trường