Phần chính

Một lần nữa, vitamin K là một sản phẩm bị lỗi


Vitamin K là một thiếu hụt quốc gia. Một lần ra khỏi cửa hàng thuốc một lần vào mùa hè, nó được mang từ bên ngoài vào.

Vitamin K lại là một thất bại (ảnh: iStock)Theo RTL Hradrad, vitamin K hiện là một thiếu hụt quốc gia khác, đã được bán hết vào mùa hè. Nó được nhập khẩu từ nước ngoài, và bây giờ nhiều dược sĩ đã nói rằng cổ phiếu này đã hết hàng. RTL News đã được thông báo rằng các lô hàng liên tục được nhận từ nước ngoài và sẽ có mặt tại các hiệu thuốc vào tuần tới. Trong khi đó, các bậc cha mẹ có lượng vitamin K dư thừa đang được yêu cầu đưa họ trở lại để giúp họ tiêm kim. Trẻ bú mẹ sẽ nhận được vitamin K cho đến khi kết thúc cho con bú.
  • Vitamin K là không đủ, chúng đã được mang từ nước ngoài
  • Bạn sẽ có thể có được Vitamin K, chỉ với làn da đa xơ
  • Vitamin K: Bao lâu và bao nhiêu cho em bé?